Harmonogram

7 marca

Dzień Pierwszy

8:00-9:00 Przyjazd przedstawicieli firm

9:00  Oficjalne rozpoczęcie Targów i przywitanie uczestników oraz gości

14:00  Rozstrzygnięcie Plebiscytu na najlepszego Pracodawcę dla Inżyniera dnia pierwszego

15:00  Zakończenie pierwszego dnia ITP

8 marca

Dzień Drugi

8:00-9:00  Przyjazd przedstawicieli firm

9:00  Rozpoczęcie drugiego dnia Targów

14:00  Rozstrzygnięcie Plebiscytu na najlepszego Pracodawcę dla Inżyniera dnia drugiego

15:00  Oficjalne zakończenie ITP