Lista prelekcji

Członkowie Koła Naukowego MIŚ w ubiegłym roku akademickim wzięli udział w naukowej wyprawie polarnej. Studenci PG udali się na Spitsbergen w ramach projektu IDUB Plutonium, a w tym roku odwiedzą archipelag Svalbard ponownie, aby przeprowadzić kolejne badania, które pomogą w rozpoznaniu zmian zachodzących w środowisku Arktyki, zmieniającym się pod wpływem antropopresji i szybko postępujących zmian klimatycznych. Studenci biorący udział w projekcie mają okazję nie tylko rozwijać umiejętności pracy terenowej i badawczej, ale również mogą zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach naukowych, o czym opowiedzą podczas swojej prelekcji.

Stosowanie inhibitorów jest jedną z najważniejszych metod ochrony metali przed korozją. W ostatnich latach duże zainteresowanie naukowców zyskały przyjazne dla środowiska alternatywy dla inhibitorów ”tradycyjnych”, które nierzadko są substancjami szkodliwymi. Wśród przykładów znaleźć można ekstrakty roślinne, witaminy a nawet… miód.

Sfrustrowane pary Lewisa (ang. Frustrated Lewis Pairs, FLP) stanowią nową grupę związków chemicznych, powstających w wyniku połączenia się zatłoczonych sterycznie kwasów i zasad Lewisa, zdobywających zainteresowanie ze względu na swoją nietypową reaktywność. Układy FLP są w stanie doprowadzić do rozerwania silnych wiązań chemicznych, dzięki czemu mogą służyć jako efektywne katalizatory. Ponadto FLP wykazują wysoki potencjał aktywacji małych cząsteczek będących składnikami gazów cieplarnianych.

Rozpuszczalniki są bardzo ważnym elementem podczas procesów chemicznych. Wykorzystywane są również przez nas na co dzień. Woda jest uważana za najlepszy rozpuszczalnik w „Zielonej Chemii”, jednak nawet ona ma pewne wady. Dlatego poszukujemy nowych, bardziej uniwersalnych „zielonych” rozpuszczalników, wśród których mamy do dyspozycji szeroki zakres rozpuszczalników głęboko eutektyczne (DESy).

Spożycie mięsa na szeroką skalę wiąże się z dużą eksploatacją zasobów i szeregiem konsekwencji środowiskowych. Osobom, które z mięsa nie chcą rezygnować, mogą przyjść z pomocą ich roślinne zamienniki. Co jednak kryje się za tą kategorią nowoczesnej żywności?

W wystąpieniu zostanie zaprezentowane innowacyjne podejście do projektowania miejskich przestrzeni. Poznamy, jak połączenie natury z technologią może poprawić jakość życia w miastach. Dowiemy się o różnorodnych elementach błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone ściany i dachy czy zbiorniki retencyjne. Odkryjemy, jakie korzyści dla środowiska i społeczności mogą wynikać z wprowadzenia tych rozwiązań. Wystąpienie będzie inspirującym przeglądem możliwości tworzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla ludzi miast.

W ramach prelekcji omówiony zostanie temat badań mających na celu ograniczenie
śladu węglowego procesu stabilizacji słabych gruntów. Głównym czynnikiem, który
wpływa na nieekologiczność procesu, jest zastosowanie cementu. Spoiwo to jest
bardzo energochłonne w produkcji, co przekłada się na wysoką emisję dwutlenku
węgla. Rozwiązaniem tego problemu okazać się może surowiec wtórny- popiół lotny,
będący odpadem z elektrociepłowni.

Fast fashion jest krytykowane za negatywny wpływ na środowisko naturalne ze względu na nadmierną konsumpcję zasobów, nadprodukcję odpadów i wykorzystanie substancji chemicznych w procesie produkcji. Co więcej, często jest to łączone ze złymi warunkami pracy oraz wykradaniem projektów mniejszym twórcom. Co więc jako konsumeci możemy zrobić, aby ogranoiczyć ten model produkcji? A do czego będzie prowadzić udawanie, że ten problem nie istnieje?