Współpracuj z BEST-em!

Jako organizacja zrzeszająca studentów wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej, otwarci jesteśmy na wszelkie oferty współpracy z Państwa strony!

Oferta współpracy

Board of European Students of Technology jest apolityczną organizacją studencką działającą na europejskich uczelniach technicznych. Organizując nasze projekty, naszym celem jest integracja trzech środowisk: studenckiego, akademickiego oraz gospodarczego.
Z tego powodu, jesteśmy zawsze otwarci na oferty współpracy z Państwa strony.
Jako organizacja non-profit, nasze projekty tworzone są z myślą o rozwoju studentów oraz poszerzaniu naszych kompetencji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz chętni wspomóc nasze projekty, mogą Państwo skontaktować się z Davidem Goetz, odpowiedzialnym za kontakty z firmami.

David Goetz
Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami

Współpraca na uczelni