Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk

BEST Gdańsk jest jedną z największych grup lokalnych BEST-u oraz jedną z najprężniej działających organizacji studenckich przy Politechnice Gdańskiej.
Nasze szeregi zasilają studenci, którzy są przedstawicielami wszystkich 8 wydziałów Politechniki Gdańskiej. Organizując nasze projekty, stawiamy na profesjonalizm, aby jak najlepiej wypełnić naszą misję – rozwój studentów.

0
Członków Stowarzyszenia
0
Odbiorców wśród studentów
0
Kraje
0
Godzin na finałach projektów

Nasze projekty

Od lat tworzymy projekty na Politechnice Gdańskiej. 

Inżynierskie Targi Pracy

Największe targi pracy organizowane na Politechnice Gdańskiej. Dajemy możliwość naszym partnerom dotrzeć do jak najszerszego grona studentów i absolwentów PG, a studentom - szansę na spojrzenie na rynek pracy z jak najbliższej perspektywy.

Konkurs Inżynierski EBEC Poland

Konkurs, który pozwala sprawdzić swoje umiejętności analitycznego myślenia i zaradność, w ramach kategorii Case Study, oraz praktyczne inżynierskie umiejętności oraz kreatywność, w kategorii Innovative Design. Złożony z 3 etapów: lokalnego, rejonowego oraz europejskiego.

BEST Courses

Kurs naukowy to projekt idealnie odzwierciedlający naszą misję i wizję - empowered diversity, developing students. Studenci ze wszystkich stron Europy przybywają do Gdańska, aby posiąść konkretną wiedzę związaną z tematyką kursu oraz zaznać europejskiej wielokulturowości w pełnej krasie.

Forum Organizacji i Kół Akademickich

Coroczny festiwal organizacji i kół akademickich, organizowany w trakcie Dnia Otwartego Politechniki Gdańskiej. Obecni oraz przyszli studenci naszej uczelni stają przed bogatym wyborem KiO, w jakich mogą się udzielać poza swoją akademicką karierą.

BEST Coding Marathon

BEST Coding Marathon to wydarzenie programistyczne w formie Hackathonu, w trakcie którego uczestnicy w ciągu 24 godzin mają za zadanie zaprogramować rozwiąznie problemu z jednej z kategorii.

Students Gaming Arena

Students Gaming Arena to rozgrywki e-sportowe organizowane przez BEST i SSPG, podczas których studenci mogą zmierzyć się ze sobą w dwóch głównych kategoriach: Counter Strike oraz League of Legends.

Grupy robocze

Każde wydarzenie to ogrom elementów, o które trzeba zadbać w celu zapewnienia sukcesu. Poszczególnymi aspektami naszych projektów zajmują się grupy robocze!

Corporate Relations

zajmuje się szeroko pojętym kontaktem z partnerami przy naszych wydarzeniach. Negocjacje telefoniczne z przedstawicielami firm, korespondencja mailowa, tworzenie ofert współpracy czy pisanie grantów - to główne pola na jakich członkowie naszego stowarzyszenia działający w CR-ze mają szansę się rozwijać. Prowadzenie zdrowych relacji i zawieranie umów, z których obydwie strony są jak najbardziej zadowolone, to cele do których dążymy.

Human Resources

to grupa odpowiadająca za szerzenie uśmiechu i dobrej atmosfery wśród członków naszego stowarzyszenia. Osoby, które próbują swoich sił w HR-ze mają szansę podjąć się zarządzaniem działaniami w trakcie naszych wydarzeń - szczegółowe harmonogramy, koordynacja organizatorów, dokładne zaplanowanie czasu uczestników. Dokładność, opanowanie, organizacja swojej pracy i pomoc przy organizacji pracy innych to elementy, jakich strzeże każdy HR-owiec w BEST Gdańsk.

Public Relations

to grupa odpowiadająca za nasz bestowy wizerunek i szeroko pojętą promocję naszych wydarzeń!
Osoby, które zainteresowane są działaniem w ramach PR-u mogą liczyć na rozwój w zakresie prac graficznych w najczęściej wykorzystywanych programach oraz zarządzania mediami społecznościowymi.
W grupie tej kładziemy nacisk na tworzenie materiałów promocyjnych oraz rozwijamy umiejętności z zakresu współpracy medialnej z innymi organizacjami i firmami zewnętrznymi.

Logistyka

jest grupą odpowiadającą za kręgosłup naszego stowarzyszenia - organizację projektu! Członkowie tej grupy działają i rozwijają się w sferze tworzenia pism skierowanych do władz uczelni oraz nauki organizacji wydarzenia poprzez spełnienie jego podstawowych potrzeb. Osoby działające w ramach grupy LG/IT najczęściej kierują zasobami projektu, dopilnowując aby niczego nie zabrakło podczas jego przebiegu. Kontakt z władzami uczelni i dopilnowanie żeby wszystko działało jak należy - to główne zadania logistyka.

Co możemy Tobie zaoferować?

Rozwój samego siebie!

Możliwość wyjazdu za granicę!

Nawiązanie nowych znajomości!

Wyjazdy szkoleniowe oraz integracyjne przez cały rok!

I wiele więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej i zostać częścią jednej (lub kilku!) grup roboczych? Nie czekaj!