European BEST Engineering Competition to konkurs, który pozwala sprawdzić swoje umiejętności analitycznego myślenia i zaradność, w ramach kategorii Case Study, oraz praktyczne inżynierskie umiejętności oraz kreatywność, w kategorii Innovative Design.

0
Uczelni w Polsce
0
Uczestników
0
Lat doświadczenia

Zapisz swoją drużynę!

European BEST Engineering Competition jest konkursem inżynierskim organizowanym w całej Europie. Pierwszym krokiem, aby wziąć w nim udział jest zapisanie swojej 4-osobowej drużyny, która będzie rywalizować w jednej z dwóch kategorii: Case Study lub Innovative Design.

Najkreatywniejsza, a co za tym idzie zwycięska drużyna etapu lokalnego, który odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 26 kwietnia, weźmie udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim 26 maja w Krakowie.
Najlepsza drużyna w Polsce będzie miała możliwość uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej. W tym roku ostatni etap konkursu będzie miał miejsce w Zagrzebiu od 22 do 30 lipca!

Finał ogólnopolski odbędzie się w Krakowie!

Finał międzynarodowy odbędzie się w Zagrzebiu!

Kategoria Case Study

Uczestnicy mają za zadanie znalezienie rozwiązania dla teoretycznego problemu, który wymaga analizy, badań, testowania i prezentacji rozwiązania. Drużyna może wykorzystywać już znane technologie, oraz powinna skupić się na zarządzaniu projektem i dokładnym planie realizacji rozwiązania.

Kategoria Innovative Design

Uczestnicy powinni kierować się kreatywnością i wiedzą w celu zaprojektowania innowacyjnego rozwiązania do danego problemu lub ulepszenia już istniejącego projektu. Prezentacja pomysłu powinna opisywać jego techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty.

Patronem medialnym Konkursu Inżynierskiego EBEC został

Zespół Projektu:

Krzysztof Nazar

Koordynator Główny

krzysztof.nazar@best.gdansk.pl

Agnieszka Blok

Koordynator ds. Logistyki

agnieszka.blok@best.gdansk.pl

Jakub Lutyński

Koordynator ds. Merytoryki

jakub.lutynski@best.gdansk.pl

Krzysztof Olszewski

Koordynator ds. Kontaktu z Firmami

krzysztof.olszewski@best.gdansk.pl

Tomasz Kowalczyk

Koordynator ds. Merytoryki

tomasz.kowalczyk@best.gdansk.pl

Wiktoria Mielke

Koordynator ds. Promocji

wiktoria.mielke@best.gdansk.pl

OlaLitwin

Aleksandra Litwin

Koordynator ds. Zasobów Ludzkich

aleksandra.litwin@best.gdansk.pl