European BEST Engineering Competition to konkurs, który pozwala sprawdzić swoje umiejętności analitycznego myślenia i zaradność, w ramach kategorii Case Study, oraz praktyczne inżynierskie umiejętności oraz kreatywność, w kategorii Innovative Design.

Uczelni w Polsce
0
Uczestników
0
Lat doświadczenia
0

Zapisz swoją drużynę!

European BEST Engineering Competition jest konkursem inżynierskim organizowanym w całej Europie. Pierwszym krokiem, aby wziąć w nim udział jest zapisanie swojej 4-osobowej drużyny, która będzie rywalizować w jednej z dwóch kategorii: Case Study lub Innovative Design.

Najkreatywniejsza, a co za tym idzie zwycięska drużyna etapu lokalnego, który odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 26 kwietnia, weźmie udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim w dniach 17-20 maja na Politechnice Gdańskiej.

Finał ogólnopolski odbędzie się w Gdańsku!

Kategoria Case Study

Uczestnicy mają za zadanie znalezienie rozwiązania dla teoretycznego problemu, który wymaga analizy, badań, testowania i prezentacji rozwiązania. Drużyna może wykorzystywać już znane technologie, oraz powinna skupić się na zarządzaniu projektem i dokładnym planie realizacji rozwiązania.

Kategoria Innovative Design

Uczestnicy powinni kierować się kreatywnością i wiedzą w celu zaprojektowania innowacyjnego rozwiązania do danego problemu lub ulepszenia już istniejącego projektu. Prezentacja pomysłu powinna opisywać jego techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty.

Zespół Projektu:

Martyna Lubowiecka

Martyna Lubowiecka

Koordynator Główny

martyna.lubowiecka@best.gdansk.pl

Sara Wróbel
Koordynator Główny Finału Ogólnopolskiego

sara.wrobel@best.gdansk.pl

Wiktoria_Kąkol

Wiktoria Kąkol

Koordynator ds. Zasobów Ludzkich

wiktoria.kakol@best.gdansk.pl

Witold_Klimas

Witold Klimas

Koordynator ds. Grafiki

witold.klimas@best.gdansk.pl

Marta_Szalewska

Marta Szalewska

Koordynator ds. Logistyki

marta.szalewska@best.gdansk.pl

Marceli_Noga

Marceli Noga

Koordynator ds. Kontaktu z Firmami

marceli.noga@best.gdansk.pl

Dawid_Wasiński

Dawid Wasiński

Koordynator ds. Promocji i Social Mediów

dawid.wasinski@best.gdansk.pl

Tomasz_Cieńciała

Tomasz Cieńciała

Koordynator ds. Merytoryki w kategorii Case Study

tomasz.cienciala@best.gdansk.pl

Zofia_Jóźwiak

Zofia Jóźwiak

Koordynator ds. Merytoryki w kategorii Innovative Design

zofia.jozwiak@best.gdansk.pl