European BEST Engineering Competition to konkurs, który pozwala sprawdzić swoje umiejętności analitycznego myślenia i zaradność, w ramach kategorii Case Study, oraz praktyczne inżynierskie umiejętności oraz kreatywność, w kategorii Innovative Design.

0
Uczelni w Polsce
0
Uczestników
0
Lat doświadczenia

Zapisz swoją drużynę!

European BEST Engineering Competition jest konkursem inżynierskim organizowanym w całej Europie. Pierwszym krokiem, aby wziąć w nim udział jest zapisanie swojej 4-osobowej drużyny, która będzie rywalizować w jednej z dwóch kategorii: Case Study lub Innovative Design.

Najkreatywniejsza, a co za tym idzie zwycięska drużyna etapu lokalnego, który odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 26 kwietnia, weźmie udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim w dniach 17-20 maja na Politechnice Gdańskiej.

Finał ogólnopolski odbędzie się w Gdańsku!

Kategoria Case Study

Uczestnicy mają za zadanie znalezienie rozwiązania dla teoretycznego problemu, który wymaga analizy, badań, testowania i prezentacji rozwiązania. Drużyna może wykorzystywać już znane technologie, oraz powinna skupić się na zarządzaniu projektem i dokładnym planie realizacji rozwiązania.

Kategoria Innovative Design

Uczestnicy powinni kierować się kreatywnością i wiedzą w celu zaprojektowania innowacyjnego rozwiązania do danego problemu lub ulepszenia już istniejącego projektu. Prezentacja pomysłu powinna opisywać jego techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty.

Patronem medialnym Konkursu Inżynierskiego EBEC został

Zespół Projektu:

297040887_1280526406087565_1812099723789732210_n

Martyna Lubowiecka

Koordynator Główny

martyna.lubowiecka@best.gdansk.pl

295117521_396319285932213_4283559735906235356_n

Sara Wróbel
Koordynator Główny Finału Ogólnopolskiego

sara.wrobel@best.gdansk.pl

294986717_1268497937229687_8721058128385905217_n

Witold Klimas

Koordynator ds. Grafiki


witold.klimas@best.gdansk.pl

295254752_786559685703918_9121211106146777275_n

Wiktoria Kąkol

Koordynator ds. Zasobów Ludzkich

wiktoria.kakol@best.gdansk.pl

294874654_589104586219549_4197541528612207673_n

Marceli Noga

Koordynator ds. Kontaktu z Firmami

marceli.noga@best.gdansk.pl